DVB 800HD SE A8P (nezaměňovat s Dreambox DM800SE DM800HD SE),Akc - Kliknutím na obrázek zavřete